Енергийно етикетиране

Изразходваната от климатичната техника енергия е голяма част от консумираната електроенергия за търговски и битови нужди в страните членки на ЕС. Усилията за намаляване консумацията на енергия и повишаване на енергийната ефективност на климатизаторите доведе до бързото им технологично развитие. Това, от своя страна, накара някои страни да въведат нови изисквания за енергоспестяване, което наложи промяна на схемите за етикетиране и класовете на енергийна ефективност. Промените са въведени с Делегиран регламент на Европейския съюз № 626/2011 с цел получаване пълна информация за техническите характеристики на електрическите климатизатори с отоплителна и охладителна мощност по – малка или равна на 12kW. Прогнозите са, че до 2020 година новото енергийно етикетиране и екопроектирането на климатичната техника ще доведе до икономия на електроенергия с 11TWh годишно. Като потребители е важно да сме запознати с новостите и изискванията, наложени с регламента, който е задължителен за всички държави членки на ЕС. Във връзка с качественото подобряване на техническите характеристики и функции на климатизаторите се въвеждат нови скали за енергийна ефективност, в които са зададени по – високи изисквания в сравнение с досегашните, основани на необходимостта от екопроектиране на уредите. При новата скала за енергийна ефективност на стенните, прозоречни и сплит климатизатори от най – високия клас ефективност са от клас А+++, преди тях са клас А++, клас А+, клас А, В, C, D, E, F и най – ниския клас ефективност – G. До 1 януари 2019 година постепенно ще бъдат спрени от производство климатизатори с ниски класове на енергийна ефективност като клас G, Fи E, така че най – ниския клас да остане D. От началото на тази година в България вече са забранени за внос климатици с клас по-нисък от А, така че постепенно на нашия пазар ще се предлагат все по-икономични и енергийно ефективни климатици. Пример за едни от най – популярните и енергоспестяващи в момента модели климатици са FHPlasmaQuad на MitsubishiElectric

Задължително е наличието на печатен етикет на всеки уред, указващ класа на енергийна ефективност за охлаждане и отопление, както и нивата на излъчвания шум от външните и вътрешни тела, изразени в dB/А/, за да може потребителят да се информира за точните технически параметри и да бъде улеснен в своя избор. Трябва да бъде посочено консумираното количеството енергия в kWh, необходимо за отопление и охлаждане за период от една година, мощностите за охлаждане и отопление, сезонния коефициент на енергийна ефективност /SEER/ и сезонния коефициент на преобразуване/SCOP/. Всяка информация на етикета, поставен на видно място, за да се вижда ясно, трябва да е получена след надеждни измервания, направени със съвременни методи на измерване и по стандарти, съобразени и приети от европейските организации. При рекламиране на даден модел климатици, когато се описват неговите технически характеристики и специфики, се изисква наличие на указания за неговото ефективно, правилно използване и инструкции за употреба. Енергийният етикет на всички климатизатори е оформен, съставен и съдържа информация само и единствено според изискванията на горепосочения регламент. Естествено е тези изисквания да се преразглеждат и променят, като се има предвид бързия напредък в света на технологиите. Само бъдещето ще покаже какви нови промени ни очакват!

 

         Етикет за климатизатори в сила от 1 януари 2013 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сподели за Енергийно етикетиране в Google+Сподели за Енергийно етикетиране в Twitter