Абонамент и поддръжка

Абонамент и поддръжка на климатични системи

Услугата се предлага за корпоративни клиенти - фирми, предприятия и институции. Няма ограничение за минимален брой климатици. Със сключването на договор за абонамент получавате пълна грижа за инсталираните климатични системи. Абонаментния договор включва:

 

 • Пълни профилактики два пъти годишно и подготовка на климатиците за летния и зимния сезон.
 • Бърза реакция при възникнал проблем
 • Надежден и професионален сервиз
 • Периодични проверки на техническото състояние на съоръженията, включваща:
 • Основна проверка на машините
 • Проверка на компресорно хладилния кръг
 • Проверка на работните параметри
 • Проверка на електрозахранването
 • Проверка на електронното управление
 • Обща механична проверка на вентилационната част и отвеждането на конденза
 • Проверка и почистване на въздушния кондензатор
 • Проверка и почистване на въздушните филтри
 • Водене на документация и протоколната книга за посещенията
 • Преференциални цени за ремонтни работи
 • Специални цени при нужда от закупуване и инсталиране на нови климатици 

 

Пакетните цени при договор за абонамент и поддръжка се определят от брой и вид на инсталираните климатици.

Вашето запитване за цена за абонамент и поддръжка можете да направите на office@impas-klima.com , като укажете името на фирмата, адрес(и) на обектите, вида и броя на климатичните системи, лице за контакт и телефон за обратна връзка.


Сподели за Абонамент и поддръжка в Google+Сподели за Абонамент и поддръжка в Twitter