Единичен сплит или мултисплит

Единична сплит система или мултисплит?

Сплит системите са най-разпространения тип в битовата климатизация. Те се състоят от едно вътрешно и едно външно тяло.Произвеждат се в достатъчно богата гама от мощности и на практика обезпечават всички битови помещения от най-малките до най-големите. Отличават се с най-добра цена, ниски стойности на шумови нива  и надеждност в климатизацията на помещението, в което е монтиран. При мулти сплит системите няколко вътрешни тела се разполагат в различни помещения и се свързват с едно външно тяло, което най-често е двойно по-голямо и се разполага на удобно за работа място. Тук недостатък е високата цена, ‘опасването’ с тръби от всяко вътрешно тяло , и че при евентуален дефект на външното тяло спират да работят всички вътрешни тела. Използват се там, където няма никаква възможност за монтаж на второ външно тяло.


Сподели за Единичен сплит или мултисплит в Google+Сподели за Единичен сплит или мултисплит в Twitter