„Импас-Клима“ ЕООД - бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

 

„Импас-Клима“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-9744-С01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Общата цел на настоящото проектно предложение е подкрепа и постигане на положителен ефект по отношение на „Импас-Клима“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на сключения договор,  „Импас-Клима“ ЕООД ще получи подкрепа, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на проекта, фирмата ще запази потенциала да се възстановява и да преодолява икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще стабилизира ресурсите си, за да продължи да функционира и съществува в подобна усложнена икономическа обстановка.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 9 980,00 лв., от които 8 483,00 лв. европейско и 1 497,00 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 21.11.2020 г.


Сподели за „Импас-Клима“ ЕООД - бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ в Google+Сподели за „Импас-Клима“ ЕООД - бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ в Twitter